Breaking Chungta (or VNExpress) captcha with Google's OCR

The Captcha VNExpress, Chungta.vn, ngoisao.net, they’re all using a simple Captcha system to prevent bot voting/submit email. But unfortunately, the system is so easy, we can get around it in five minutes. (So, the voting poll, and all the competition based on voting in VNExpress is useless) Recently, chungta.vn announced a new beta site with new design. Let’s take a look into it to know, if the internal is still the same.

Goodbye Blogspot, Hello Hugo

Goodbye (any) traditional blogging system I used Wordpress for like 8 years, wrote some plugins myself (some that I already published), eventually got tired of managing my own hosting, and switched to wordpress.com. Then Wordpress.com want 15 dollar a year just for custom domain feature, and I switched to Blogspot. I happily used Blogspot for a while, but even so, the experience is not that great. Some example: Bloated: there are so many features I don’t use, and the feature I use, I have to code it in manually.

Stripe-CTF Level 1 with Golang

This year’s Stripe-CTF brings some interesting things to the table: Cryptocurrency. I’ve already known about cryptocurrency and Bitcoin in general, but it’s amazing how Bitcoin relates to Git. The level is here: https://stripe-ctf.com/levels/1 Basically, like Bitcoin, you have to find a block, in this case is a git commit. The commit must have its hash lower than the target difficulty, specified in the file difficulty.txt. You will compete against a bot, and you have to find and submit a block/commit before it does.

Bitcoin Protocol: The Basic

Ở bài trước, các bạn đã biết thế nào là cryptocurrency nói chung, và cách hoạt động của nó. Tuy nhiên bài viết chỉ rờ đến một trong những điểm nổi nhất của hệ thống Bitcoin, nếu muốn tìm hiểu một cách chuyên sâu hơn 1 chút, thì Bitcoin hoạt động như thế nào? Bài viết nhằm phân tích ý nghĩa và phương thích hoạt động của loại tiền mặt này.

Silk Road và những điều bạn cần biết

Nhân tiện một buổi họp công nghệ và bắt gặp 1 dòng chữ “Silk road bảo mật website như thế nào?”, mình phát hiện ra 1 điều là mọi người đọc báo và biết về Silk Road, chứ ko hề hiểu nó là cái gì. Và vì thế, lại 1 bài chém gió ra đời. Vậy, câu hỏi đầu tiên, Silk Road là cái gì? Silk Road là một chợ đen hoạt động trên mạng Tor.

Bitcoin - Người ta đã làm ra nó như thế nào

Bitcoin không còn là mới, nó đã xuất hiện được vài năm nay. Nhưng chỉ trong thời gian gần đây nó mới bùng nổ thành một hình thức thanh toán cực kì tiện lợi. Bitcoin là một cryptocurrency, để hiểu được một cách chính xác Bitcoin là gì cần một lượng kiến thức về software, crypto, network nhất định. Tuy nhiên chúng ta có thể tiếp cận Bitcoin để hiểu nó như một người sử dụng “có hiểu biết”.

Phiếm bàn chuyện đặt tên

Code mình viết ra cũng như con đẻ của mình vậy, chuyện đặt cho nó cái tên để gọi là chuyện vô cùng quan trọng. Đặt tên sao để cho tên nó hay, có ý nghĩa, lại còn phải để người khác dễ gọi, chưa kể là còn phải tránh tên dễ suy luận không là bạn bè của con nó chửi xéo. Chắc 100% người đụng vào code đều biết mấy kiểu đặt tên họ: viết_thường_kèm_gạch_dưới ViếtHoaChữCáiĐầu VIẾT_HOA_KÈM_GẠCH một vài loại biến thể khác Ngoài ra một số quy tắc khác như tên biến int thì bắt đầu bằng chữ i, class bắt đầu bằng cls, rồi thì là const thì viết hoa tất, quy tắc thì có lẽ chỉ dành cho project manager ngồi bịa ra viết tài liệu rồi cho các bạn đọc, đọc xong rồi nhớ áp dụng là xong.

About me

I’m a programmer from Vietnam. Nothing to see much here since I’m still building the site.