Bitcoin Protocol: The Basic

Ở bài trước, các bạn đã biết thế nào là cryptocurrency nói chung, và cách hoạt động của nó. Tuy nhiên bài viết chỉ rờ đến một trong những điểm nổi nhất của hệ thống Bitcoin, nếu muốn tìm hiểu một cách chuyên sâu hơn 1 chút, thì Bitcoin hoạt động như thế nào? Bài viết nhằm phân tích ý nghĩa và phương thích hoạt động của loại tiền mặt này. [Read More]

Silk Road và những điều bạn cần biết

Nhân tiện một buổi họp công nghệ và bắt gặp 1 dòng chữ “Silk road bảo mật website như thế nào?”, mình phát hiện ra 1 điều là mọi người đọc báo và biết về Silk Road, chứ ko hề hiểu nó là cái gì. Và vì thế, lại 1 bài chém gió ra đời. Vậy, câu hỏi đầu tiên, Silk Road là cái gì? Silk Road là một chợ đen hoạt động trên mạng Tor. [Read More]

Bitcoin - Người ta đã làm ra nó như thế nào

Bitcoin không còn là mới, nó đã xuất hiện được vài năm nay. Nhưng chỉ trong thời gian gần đây nó mới bùng nổ thành một hình thức thanh toán cực kì tiện lợi. Bitcoin là một cryptocurrency, để hiểu được một cách chính xác Bitcoin là gì cần một lượng kiến thức về software, crypto, network nhất định. Tuy nhiên chúng ta có thể tiếp cận Bitcoin để hiểu nó như một người sử dụng “có hiểu biết”. [Read More]

Phiếm bàn chuyện đặt tên

Code mình viết ra cũng như con đẻ của mình vậy, chuyện đặt cho nó cái tên để gọi là chuyện vô cùng quan trọng. Đặt tên sao để cho tên nó hay, có ý nghĩa, lại còn phải để người khác dễ gọi, chưa kể là còn phải tránh tên dễ suy luận không là bạn bè của con nó chửi xéo. Chắc 100% người đụng vào code đều biết mấy kiểu đặt tên họ: [Read More]